31.05.2010 Konferencja prasowa

  31 maja 2010 roku o godz.10:00 w IPCZD (sala 119, budynek F) odbyła się prezentacja wyników na temat nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w Polsce. Dane zostały zostały pozyskane w ramach projektu OLAF – „Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce”.

   

  Do udziału w konferencji zostali zaproszeni Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, parlamentarzyści, kuratorzy oświaty, przedstawiciele NFZ, przedstawiciele szkół oraz lekarze i pielęgniarki. Spotkanie będzie miało na celu zapoznanie się z problemem otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży oraz wspólne wypracowanie kierunków polityki państwa dotyczących wdrażania wyników projektu OLAF, które mają na celu poprawę stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego.

   

  Projekt OLAF prowadzony jest przez Zakład Zdrowia Publicznego (ZZP) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Realizację projektu rozpoczęto w lipcu 2007 roku. Badanie reprezentatywnej próby 17 573 spośród dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym 7-18 lat zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2007 r. do listopada 2009 r. Jest to największy tego typu projekt badawczy w Polsce, który jest sfinansowany  ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Honorowy Patronat nad jego realizacją sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie ZZP jest na etapie opracowania danych. Realizacja projektu zakończy się w grudniu br.

   

  Wyjątkowość projektu OLAF polega na tym, że po raz pierwszy objęto zasięgiem badania wszystkie województwa. Reprezentatywny dobór próby umożliwia wnioskowanie i uogólnianie wyników na całą populację. Wcześniej przeprowadzane badania ciśnienia tętniczego u dzieci były realizowane na mniejszej próbie. Innowacją w projekcie OLAF, było zastosowanie oscylometrycznego aparatu do mierzenia ciśnienia. Ze względu na ogólnopolski charakter projektu, badacze rekrutowali się nie tylko z IPCZD. W skład zespołu weszli badacze 10 ośrodków regionalnych – z Białegostoku, Łodzi, Lublina, Bydgoszczy, Kędzierzyna – Koźle, Wrocławia, Zabrza, Gdańska, Torunia, Krakowa i Poznania.

   

  Nadciśnienie tętnicze jest podstawowym czynnikiem ryzyka przedwczesnych zgonów i jednym z najbardziej rozpowszechnionych stanów chorobowych. W praktyce klinicznej wielu lekarzy pediatrów powszechne jest odnoszenie wyników pomiaru do norm opracowanych dla populacji dzieci amerykańskich, która istotnie różni się od populacji krajowej i jest znacznie zróżnicowana rasowo. Dlatego podjęto próbę opracowania norm wartości ciśnienia tętniczego dla populacji wieku rozwojowego w Polsce.

   

  Program konferencji:

  10:00 – 10:20

  „Znaczenie nadwagi i otyłości dla zdrowia populacji wieku rozwojowego”, doc. dr hab. Mieczysław Litwin, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, kierownik projektu OLAF

  10:20 – 10:40

   „Epidemiologia nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz uwarunkowania socjoekonomiczne – dane projektu OLAF”, mgr Beata Gurzkowska, lek. med. Zbigniew Kułaga, Zakład Zdrowia Publicznego, koordynator projektu

  10:40 – 11:00

  „Problem nadwagi i otyłości dzieci w wieku przedszkolnym, czyli nowe projekty zdrowia dzieci w IPCZD”, doc. dr hab. Piotr Socha, Kierownik Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii, lek. med. Zbigniew Kułaga

  11:00 – 11:20

  Panel dyskusyjny

  11:20 – 11:40

  Konferencja prasowa

  Materiały konferencyjne:

  >> Nadwaga i otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - epidemiologia i uwarunkowania socjoekonomiczne - pobierz

  >> Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich dzieci w wieku przedszkolnych - pobierz

  >> Problem nadwagi i otyłości dzieci w wieku przedszkolnym, czyli nowe projekty zdrowia dzieci w IPCZD - pobierz

  >> Otyłość u dzieci w Polsce - znaczenie problemu - pobierz

   
  Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Logowanie
  Copyright 2021 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"